Blog
All About Addiction

Kan en personlighedstype resultere i en tendens til alkoholisme? En ny undersøgelse har fundet forskel mellem to forskellige alkoholiserede hjerner – resultatet kan påvirke behandlingsmetoder.

2 Types of Alcoholic Brains

Forskere har markeret forskellen mellem Type I og Type II alkoholikere. Forskellene kan resultere i bedre behandling af dem der lider af alkoholisme.

Alkoholisme er en sygdom der er fremtrædende i hele verden. Det er en af de mest almindelige misbrug, og forskningen viser at udbredelsen er steget i det sidste årti. På grund af udbredelsen af alkoholmisbrug, har det aldrig været mere vigtigt end nu, at udvikle effektive behandlinger samt at forske videre i denne sygdom.

Den nyeste forskning der for alvor kan ændre måden vi ser på og behandler alkoholisme er opdagelsen af de to typer alkoholiserede hjerner. Undersøgelsen fandt sted på University of Eastern Finland, hvor førende forsker Olli Kärkkäinen, opfandt begreberne Type I: Angst Tilbøjelig og Type II: Impulsiv, til beskrivelsen af hjernerne hos dem der lider af alkoholisme.

Den Langtidsvarende Effekt af Alkoholmisbrug på Hjernen

Den langtidsvarende effekt alkoholisme har på hjernen varierer ud fra mange forskellige faktorer inklusive gener, typen af alkohol, køn, alder og mange andre. I alle tilfælde har forskere dog erfaret at alkoholisme har påvirket hjernen på alle I undersøgelsen på de to følgende måder:

1. Niveauer af dehydroepiandrosteron: Hjernerne hos dem der lider af alkoholisme har tendens til at have højere niveauer af dehydroepiandrosteron. Dehydroepiandrosteron er et steroid hormon der påvirker kroppens nervesystem og forklarer hvorfor alkoholikere, over tid, ikke oplever den samme følelse af nydelse ved at drikke den samme mængde alkohol. Ved alkoholforbrug over længere tid nedsætter intensiteten af alkoholens effekt i hjernen på grund af ændringen i hormonbalancen.

2. Lavere niveauer af serotonin transportører: Forskerne erfarede at hjernerne hos alkoholikere har lavere niveauer af serotonin transportører i specifikke områder af hjernen som leder til forskellige typer adfærd der kan manifestere sig som social angst.

Udover disse to ligheder som man fandt i undersøgelsen blandt alle de individerne der kæmper med alkoholisme, erfarede forskerne også en markant forskel i serotonin-niveauerne og hvordan det interagerer med hjernen, hvorfra de har opfundet de to typer: Angst Tilbøjelig og Impulsiv.

Type I: Den Angsttilbøjelige Alkoholiske Hjerne

Forskerne sammenkædede adskillige karakteristika med den første type alkoholisme. Type I alkoholisme påvirker både mænd og kvinder ligeligt. Dem der lider af Type I har typisk alkoholisme i deres families historie og er også udsat for miljøomstændinge faktorer der spiller en rolle i udviklingen af alkoholisme. Disse individer misbruger ofte alkohol efter 25 års alderen, i forbindelse med at de allerede har haft år med mellem til stort alkoholforbrug. Forskerne erfarede at type I alkoholikere var dem hvis afhængighed progresserede over tid mens personen udviste mindre og mindre kontrol over sine alkoholvaner. Forskerne har også fundet at denne type af alkoholisme kan beskrives som mild til svær. Personer der udviser Type I alkoholisme har større sandsynlighed for at være en såkaldt højtfungerende alkoholiker’.

Ydermere er hjerneaktiviteten hos Type I alkoholisme forbundet med adskillige persontræk. For både Type I og Type II, har forskerne set på tre karakteristika der er sammenkædet med serotonin: Skade undvigelse, nyhedssøgende og belønningsafhængighed.

Type I hjerner blev beskrevet som havende ‘høj skade undvigelse‘. Skade undvigelse i forbindelse med personlighedstræk, manifesterer sig som forsigtighed, pessimisme og betænkelighed. Disse hjerner blev også beskrevet som ‘nyhedssøgende‘, hvilket betyder at personer med denne type var reflekterende og opmærksomme på detaljer. Som det sidste var disse individer ‘højt belønningsafhængige‘, hvilket betyder de ofte er glade for at hjælpe andre og følsomme i sociale sammenhænge.

Disse tre fund ledte forskere til at opdage at det primære personlighedstræk associeret med den Type I alkoholiserede hjerne er et angst tilbøjeligt sind. Derfor er en person med Type I ofte en der søger at lette sin angst gennem druk af alkohol. Således kan det siger at personer der kæmper med Type I ser alkohol som en måde at dulme deres angst. Med andre ord, Type I alkoholikere lader til også at lide af mentale problemer såsom angst og depression; de bruger alkohol til selv-medicinere.

Type II: Den Impulsive Alkoholiske Hjerne

Type II adskiller sig fra Type I på forskellige måder. Først og fremmest påvirker denne type oftere mænd end kvinder. Forskerne erfarede at tilfælde med Type II alkoholisme var dem der havde stærke forbindelser til de enkeltes genetiske træk – ikke nødvendigvis miljørelaterede faktorer. Disse individer udvikler deres alkoholisme tidligere i livet, oftest før 25 års alderen. Denne type er ikke progressiv, hvilket betyder at individerne ikke gradvist bliver mere og mere afhængige af alkohol over tid, men snarere var mere eller mindre afhængige af alkoholen fra starten. Skellet mellem mild til svær afhængighed er mindre, og dem der lider af Type II falder næsten altid i den svære kategori af alkohol afhængighed. En anden stor forskel er at dem med den impulsive alkoholiske hjerne ofte har haft anholdelser og fysiske slagsmål forbundet med deres alkohol indtagelse.

Personlighedstrækkene ved personer der lider af Type II alkoholisme er nærmest de modsatte af dem med Type I. Forskerne erfarede at hjernerne hos Type II havde ‘lav skade undvigelse‘ hvilket manifesterer sig i selvtillid og hæmningsløshed. Type II var også ‘nyhedssøgende‘ hvilket betyder at de var udforskende og spontane. Og sidst, disse individer havde tendens til ‘lav belønningsafhængighed‘ hvilket manifesterer sig i disse mennesker som social uafhængighed og følelsesmæssig kølighed. Med disse tre karakteristika i sinde, døbte forskerne Type II hjernen Impulsiv. Ulig Type I, forsøger de ikke at undertrykke angst eller selv-medicinere, de er motiverede til at indtage alkohol som et middel til at blive euforiserede. Ligesom den første type alkoholmisbrug, går Type II hånd i hånd med mentale problemer. Type II  individer er dog mere tilbøjelige til at lide af antisocial personligheds forstyrrelse eller bipolar forstyrrelse; Sygdomme der er forbundet med impulsivitet.

Hvad Dette Betyder for Behandling af Alkohol Afhængighed

Forskerne har udtalt at budskabet fra deres forskning ikke er at alkoholisme eksisterer i to separate former. Snarere demonstrerer denne undersøgelse at alkoholisme er tæt forbundet med personlighedstræk. Forskningen kan forklare hvorfor visse behandlinger ikke altid virker for alle. Ydermere, at omfavne resultaterne kunne revolutionere måden hvorpå individer der kæmper med alkohol afhængighed modtager behandling.

At være velbekendt med motivationen og personlighedstrækkene bag individets alkoholmisbrug vil hjælpe wellness praktiserende til at behandle ikke kun afhængigheden, men også underlæggende mentale helbredsproblemer. At have en tilpasset behandlingsplan skræddersyet til dine specifikke behov vil hjælpe til at sikre langtidsvarende kur. Hos The Cabin Chiang Mai har vi højtuddannede wellness praktiserende professionelle der forstår kompleksiteten ved alkoholafhængighed. Hvis du, eller nogen du kender, kæmper med alkoholisme, kontakt os i dag.

Like what you read? For similar content Sign up here

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.