Blog
All About Addiction

Crossfading kombinerer alkohol og marihuana til at lave en farlig rus der kan forstærke afhængighedsskabende adfærd hos brugeren. Lær hvordan denne giftige duo påvirker kroppen og sindet.

Crossfading; Farerne ved at Blande Alkohol og Marihuana

Sharelines

 • Crossfading kombinerer alcohol og marihuana til at lave en farlig rus der kan være livstruende.
 • Nye studier afslører farerne ved crossfading, den giftige blanding af alkohol og marihuana.

Crossfading, eller brug af alkohol og marihuana på samme tid, er en populær måde at opnå en ny form for ”rus” på. Dens popularitet kan dog overskygge dens forbundne farer. Alkohol og marihuana er de to mest almindeligt brugte ingredienser efter nikotin, og dem der bruger det jævnligt er mere sandsynlige til at bruge dem sammen. Ifølge en undersøgelse, der er blevet udført af National Cannabis Prevention and Information Center (NCPIC) i Australien, er den mest almindelige type af poly-stof-blandinger marihuana og alkohol. Hver ingredienser er potent i sig selv, men når de tages på samme tid, bliver effekterne af dem forstærket hver især. Blandingen kan resultere i en skræmmende oplevelse af at blive for påvirket for hurtigt eller endda få blackouts.

At kombinere alkohol og marihuana ændrer hjernen betydeligt. Et område som kombinationen især påvirker, er den region der er ansvarlig for beslutningstagen, og dermed kan det resultere i nogle dårlige beslutninger. Undersøgelser viser at folk der crossfader er:

 • Seks gange mere sandsynlige til at drikke for meget
 • Dobbelt så sandsynlige til at køre i påvirket tilstand
 • Tre gange mere sandsynlige til at have sociale problemer der kan påvirke deres forhold og karrierer

Den Giftige Kombination af Alkohol og Marihuana

Vi ved alle sammen at alkohol gør dig fuld og hash gør dig høj, men hvad sker der når de mødes? Begge stoffer ændrer din mentale tilstand. Alkohol er et depressant der sløver centralnervesystemet. Det gør det svært at tænke klart og påvirker koordinationen. Marihuana påvirker de kognitive evner i hjernen, og giver en følelse af desorientering og forstyrrelse af tid. De primære komponenter af hver; THC (tetryhydrocannabinol) i marihuana og ethanol i alkohol, danner en giftig duo.

Forstå Afhængighed

Hvis du får en drink og derefter ryger en joint, kan alkoholen i dit system fordoble THC-niveauet i blodet. Alkohol åbner også blodkarrene op i fordøjelsessystemet, hvilket hjælper med hurtigt at absorbere THC. Høje niveauer af THC siver ind i kroppen og kan overbelaste den, da kroppen er ved at overdosere på marihuana. Dette refereres til som ”greening out”, en følelse af kvalme, lidelse og akut angst eller frygt. Andre symptomer kan inkludere:

 • Sved
 • Svimmelhed
 • Forstyrret eller langsom tale
 • Besvimelse
 • Paranoia
 • Panik
 • Hallucinationer

Derudover kan rygning af marihuana og derefter indtagelse af alkohol være livstruende. Hvis du er høj og derefter indtager alkohol, vil et andet scenarie finde sted. Marihuana sænker niveauet af alkohol i blodet, så du kan drikke mere eller for meget for at opnå den ønskede effekt. Alkohol er gift for kroppen, og når det indtages i store mængder, er kroppens forsvar at kaste op. Men hvis du er høj, kan dette måske ikke være muligt. Marihuana indeholder en antiemetisk egenskab som undertrykker kroppens evne til kaste op. Det er af denne årsag at det udskrives til kræftpatienter for at bekæmpe de kvalmende effekter af kemoterapi. Når THC er i systemet, kan det blokere kroppens evne til at fjerne alkohol, hvilket kan resultere i alkoholforgiftning eller kvælning i opkast der sidder fast i halsen.

Overdosis

En stor risiko ved at kombinere alkohol og marihuana, er tendense til at overdosere begge stoffer. Man kan være vant til at at indtage en bestemt mængde marihuana eller få et par drinks, men er ikke forberedt på hvordan de vil reagere på hinanden. Selv når små eller normal doser af hvert stof indtages, kan det kombinerede resultat være langt mere intenst og alvorligt end ønsket. Brugere kan blive langt mere påvirkede end hvad de havde planlagt og kan opleve hukommelsestab eller tab af bevidsthed. Derudover vil brug af disse stoffer sammen forstærke afhængighedsskabende adfærd hos brugeren og en afhængighed kan nemt udvikle sig.

Andre Farer ved Crossfading

Fatale Biluheld

Desværre har crossfading også fundet ud på vores veje. Den hyppigste opdagede combination af stoffer i biluheld i dag, er marihuana og alkohol. Begge påvirker de kørefærdigheder der er nødvendige for sikker kørsel, og ved at have enten THC eller ethanol i systemet, bliver en førers risiko for ulykker fordoblet. Når en fører er crossfaded og under indflydelse af begge stoffer, er risikoen for uheld femdoblet. Undersøgelser har vist at mens en persons køreevne blive moderat påvirket ved marihuana alene, blev den betydeligt påvirket af marihuana blandet med alkohol. Nye nationale trafikundersøgelser viser at 30% af fatale bilulykker i Australien er på grund af spirituskørsel.

Hukommelsestab

En anden negativ effekt ved crossfading, er dens påvirkning på hukommelsen. Alkohol har evnen til at give dig blackouts og glemme store tidsperioder. Den kan også ændre hjernens evne til at behandle viden. Med marihuana, viser nye undersøgelser at THC ændrer hippocampus, området af hjernen der kontrollerer hukommelsen. Når disse to ingredienser bruges sammen, kan de have en alvorlig påvirkning på hjernens evne til at bevare hukomemlsen, hvilket resulterer i hukommelsestab og indlæringsvanskeligheder. Det er særligt problematisk når crossfading opstår under teenageårene eller hos unge voksne. Under denne tid, er hjernen stadig ved at blive dannet og ændringer i aktiviteten hos en voksende hjerne kan forårsage permanente skader.

Kontakt os i dag for professionel hjaelp

Hjælpen er Her

Helbredelse fra poly-stofmisbrug er en kompleks proces, og derfor anbefales det at afgiftning og behandling opstår under indlæggelse hos et professionelt behandlingscenter. The Cabin Addiction Services Group er anerkendt rundt i verden som værende en frontløber indenfor forskning af afhængighed og behandlingsstandarder. Afgiftningsstadiet for poly-stofmisbrug er individualiseret for at imødekomme hvert stof der er blevet brugt, varighed af brug, personlig adfærd og historik. En klient vil kontinuerligt blive overvåget og særlig medicin kan blive ordineret for at lindre ubehag og hjælpe med helingen.

Det andet stadie af behandlingen tilbyder en holistisk tilgang til heling af kroppen og sindet for vedvarende helbredelse. Vi bruger en version af 12-trins-filosofien der underbygger abstinens-modellen. Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) praktiseres for at behandle lette traumer ved kernen mens meditation og træning beroliger kroppen og sindet. Vores højt uddannede eksperter inddrager også vejledning og terapi modaliteter for at hjælpe dig med at tage dit liv tilbage. Kontakt os og tag det første skridt mod heling i dag.

 

Like what you read? For similar content Sign up here

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.