Læs venligst den følgende information omhyggeligt.

1. Betingelser

Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du at være bundet af denne hjemmeside vilkår og betingelser for brug, alle gældende love og bestemmelser, samt accepterer at du er ansvarlig for at overholde lokale gældende love. Hvis du ikke er enig med nogle af disse vilkår, er det dig forbudt at bruge eller få adgang til denne hjemmeside. Det materiale der indgår i denne hjemmeside er beskyttet af gældende ophavs- og varemærkeret.

2. Brugs Licens

Tilladelse er givet til at midlertidigt hente en kopi af de materialer (information eller software) som forefindes på The Cabin Chiang Mai hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel midlertidig visning. Dette er tildelingen af en licens, ikke en overførsel af titel, og under denne licens, du ikke kan:

  • Modificerer og/eller kopierer materialet;;
  • Bruge materialet til nogen form for kommercielt formål, eller offentlig fremvisning (kommercielt eller ikke-kommercielt);
  • Forsøg på at dekompilere eller reverse engineer software som forefindes på The Cabin Chiang Mai hjemmeside;
  • Slette ophavsret eller andre proprietære notationer fra materialerne; eller
    overføre materialerne til en anden person eller “spejle” materialerne på en anden server.

Denne licens vil blive afsluttet automatisk hvis du bryde en eller flere af disse restriktioner og kan blive afsluttet af The Cabin Chiang Mai på enhver givet tidspunkt. Ved afsluttet visning af disse materialer eller ved ophør af denne licens, skal du destruere alle downloadede materialer som er i din besiddelse enten i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på The Cabin Chiang Mai hjemmeside leveres “som de er”. The Cabin Chiang Mai giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og herved fralægger og negerer alle andre garantier, herunder og uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder eller anden overtrædelse af rettigheder. Derudover yder The Cabin Chiang Mai ikke garanterer eller foretager nogen henvendelser vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater og/eller pålideligheden af brugen af materialerne på sin internet hjemmeside eller på anden måde vedrører materialerne knyttet eller henvist til fra hvilken som helt hjemmeside fra denne hjemmeside.

4. Begræsninger

Under ingen omstændigheder kan The Cabin Chiang Mai eller dennes leverandører holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkluderet, uden begrænsning, skade ved tab af data eller profit, eller på grund af driftforstyrrelser,) som følge af brugen af eller manglede evne til at bruge materialerne på The Cabin Chiang Mai hjemmeside, selv om The Cabin Chiang Mai eller en The Cabin Chiang Mai repræsentant er blevet anmeldt mundtligt eller skriftligt om muligheden for sådanne skader. Fordi nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier, eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, er disse begrænsninger ikke gældende for dig.

5. Revisioner og Errata

Materialerne som forefindes på The Cabin Chiang Mai hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografisk fejl. The Cabin Chiang Mai garanterer ikke, at nogen af de materialer som forefindes på hjemmesiden er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. The Cabin Chiang Mai kan foretage ændringer i materialerne på hjemmesiden til enhver tid uden varsel. The Cabin Chiang Mai yder dog ikke nogen forpligtelse til at opdatere materialerne.

6. Links

The Cabin Chiang Mai har ikke gennemgået alle de websteder knyttet til sin internet hjemmeside og er ikke ansvarlig for indholdet af en sådanne linket hjemmeside. Inkluderingen af disse link genveje antyder IKKE at de er godkendte af The Cabin Chiang Mai. Anvendelse af en sådanne linket hjemmeside er på brugerens egen risiko.

7. Hjemmeside Vilkår for Brugs Ændringer

The Cabin Chiang Mai kan revidere disse betingelser for brug for sin hjemmeside til enhver tid uden varsel. Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.

8. Gældende Lov

Ethvert krav vedrørende The Cabin Chiang Mai hjemmeside er underlagt den Thailandske lovgivningen, uden hensyn til konflikt af lovbestemmelser.