Blog
All About Addiction

Venligst bemærk at betegnelsen samlever er et generelt ord som også kan bruges om en alkoholikers mand, kone, kæreste, eller partner.

Alkoholikere og Forhold, Problemer for Samleveren

Beregninger tyder på at én ud af tre mennesker har et nært familiemedlem som misbruger eller er afhængig af alkohol. Ofte er disse familiemedlemmer også nogens mand, kone, eller kæreste.

Effekten af alkohol i et forhold kan være ekstremt skadelig, stressende, og kaotisk. Det kan være befriende at lære hvordan man tager sig af en alkoholisk samlever, og vil også berolige læseren idet de ved at der er en masse andre mennesker i verden der gennemgår det samme.

Fysiske og psykiske problemer

Alkoholikeren er i risiko for at udvikle fysiske og psykiske problemer; forholdet og pårørende i alkoholikerens liv, kan også blive betydeligt påvirket. At have en alkoholisk samlever kan sætte familiemedlemmer i risiko for at udvikle traumatiske og endda langvarige psykiske problemer.

Det er nærmere reglen end undtagelsen, at den ikke-alkoholiske partner bliver nødt til at tage sig af deres partner; de vil måske ringe og melde dem syge, eller sørge for at de ser ordentlige ud. Den alkoholiske samlever vil måske finde på undskyldninger eller skyde skylden for deres drikkeri på alle andre omkring dem.

Hvis der er børn involveret, er det desværre meget almindeligt at børnene kopierer den adfærd de observerer hos alkoholikeren. Ofte vil disse børn vokse up med forskellige problemer, og endda selv blive alkoholikere.

Påvirkningen af forhold

Bekymring

Når alkohol bliver misbrugt i et forhold, er der ofte følelser af bekymring. Forhold, hvori en eller begge samlevere er alkoholiker, beretter i højere grad om ulykkelighed, end individer som ikke er i et forhold hvor der indgår alkoholmisbrug.

Vrede

At have et sundt og tilfredsstillende forhold er stærkt relateret til parrets evne til at kommunikere effektivt. Et stort alkoholforbrug er associeret med mere negativ og fjendtlig kommunikation, hvilket gør forholdet er mere udsat over for anspændthed og vrede.

Ansvar i hverdagen

En alkoholikers evne til at hjælpe med opgaver i dagligdagen er kraftigt formindsket. Denne manglende evne skaber større stress og ulykkelighed for den ikke-alkoholiske samlever. Mange gange vil forholdet lide under at alkoholikeren ikke kan gøre noget, eller gøre noget rigtigt.

Kommunikationsproblemer

Problemløsning formindskes

Par, hvor en af parterne er alkoholiker, beskæftiger sig normalt mindre i problemløsning end andre par, hvor alkohol ikke er involveret. Dette er normalvis fordi at de mister lysten til at forsøge at arbejde med deres problemer, da de kan føle at deres samtale vil blive negativ, og at den alkoholiske samlever vil skyde skylden over på dem.

Negativ kommunikation

I forhold hvor en person er opslugt af at drikke alkohol, bliver kommunikationen normalt mere negativ og skadelig; de kan kritisere, skyde skylden på deres partner, eller få dem til at have ondt af dem og deres alkoholproblem. Denne negative kommunikation afskrækker ethvert forsøg på problemløsning, åbne diskussioner, og positiv opmuntring.

Personlighedstræk

En alkoholikers personlighedstræk kan også påvirke kommunikationen. Dette er fordi at samleveren under alkoholpåvirkning er mindre bevidst, mindre sympatisk, mere angst, og endnu mere sensitiv.

Påvirkning af hjernen

Forskere mener at alkohols effekt på hjernen muligvis bidrager til øgning af negativ kommunikation i ethvert forhold, endda mellem samlevere. Dette er fordi at alkohol forringer misbrugerens evne til at forstå og korrekt fortolke hvad deres ikke-alkoholiske samlever siger. De tolker muligvis ting på en meget negative måde, og som resultat, svarer deres partner med negative følelser og udøver verbal vold.

Alt og alle lider under det

Mens alkoholismen fortærer misbrugeren, bliver deres liv mere kaotisk, og forsøg på kommunikation og andre vigtige anliggender lider under det; for eksempel økonomi, intimitet, og de forsømmer måske endda deres børn. Med tiden bliver det nemmere at undgå at diskutere disse problemer, end at tage sig af stress, vrede, og negative følelser der er associeret med dem, men på lang sigt vil dette skabe flere problemer for alkoholikeren og deres relationer.

Hjælp for familien

Alkoholisme er ikke kun et problem der påvirker individet. Familien og pårørende er også væsentligt berørte. Undersøgelser viser at terapi og møder er meget gavnlige for folk der lever med en alkoholiker. Grupper som Al-Anon findes i hele verden, og er gode til hjælp og vejledning.

Like what you read? For similar content Sign up here

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.