Afhængighed og trauma

Behandling af Samtidige Lidelser: Håndtering af Trauma og Afhængighed hos The Cabin Danmark

Afhængighed og trauma optræder hyppigt samtidigt. Faktisk er det mere reglen end undtagelsen for afhængighed til at være koblet sammen med trauma-relateret angst. Current Psychiatry Reports Journal konkluderede at folk der søger behandling for afhængighed passer på de diagnostiske kriterier for posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) i mere end 50% af tilfældene.

Givet at der er veletablerede beviser for at afhængighed og traumer ofte er koblet sammen, så er det vigtigt at misbrugsbehandlingen håndterer begge af disse komponenter, hvor de også er samtidigt repræsenteret, for at få en effektiv behandling. Som følge af dette, ville det synes at de fleste – hvis ikke alle – behandlingscentre tager dette til efterretning når de udvikler deres programmer. Dog er denne flergrenede model ikke udbredt i konventionel terapi, og at behandle begge lidelser samtidigt er en relativ ny fremgangsmåde.

The Edge er på forkant med denne fremgangsmåde, og tilbyder en meget effektiv og specialiseret samtidigt behandlingsprogram. At løse trauma sideløbende med afhængighedspræget adfærd afbryder mange af de udløsende faktorer der måske ellers ville have opmuntret tilbagefald – hvilket gør helbredelsesprocessen langt mere stabil.

Trauma og PTSD: Hvad er det?

Trauma – hvilket betyder ’skadet’ på græsk – er karakteriseret ved psykologisk skade der opstår som et resultat af en destabiliserende og dybt foruroligende hændelse. Traumatiske hændelser er generelt oplevet som en trussel til ens sikkerhed, helbred eller følelse af kontrol. Ofte er disse hændelser farlige eller endda livstruende, men de behøves ikke at være det. Tærsklen for traumer er indvortes, hvilket betyder at hvorvidt noget er defineret som et traume eller ej, afhænger af den enkelte person og deres evne til at håndtere med de følelser der følger med en bestemt oplevelse. Faktisk så kan enhver hændelse kvalificeres til at være traumatisk, givet dets opståen er emotionelt forstyrrende eller smertefuldt til person der oplever den.

Især intense traumatiske oplevelser, eller dem der ikke bliver ordentligt behandlet, kan over tid udvikle sig til en vedholdende trauma-igangsættende angstlidelse kaldet PTSD. PTSD optræder på mange måder. Det følgende er almindelige symptomer:

 • Forlænget og vedvarende lidelse ved konfrontation af udløsende faktor
 • Manglende koncentrationsevne
 • Søvnforstyrrelser
 • Tilbagetrækning fra kendte omgivelser for at undgå udløsende faktorer
 • Flashbacks eller mareridt
 • Destruktiv og uansvarlig adfærd
 • Omskifteligt humør
 • Paranoia

Det er vigtigt at notere sig, at alle af de ovenstående symptomer er normale reaktioner på en traumatisk hændelse. Dog vil traumatiske associationer normalt blive gradvist svækket og symptomerne vil aftage over tid. Det er når de vedbliver og fortsætter med at være forstyrrende på længere sigt, at traumet udvikler sig til PTSD.

Trauma er i store træk kategoriseret i tre forskellige grupper:

‘Stort T’ Trauma eller Chok-Trauma

’Stort T’ trauma fremkommer af ekstremt forstyrrende, stressfulde eller chokerende oplevelser. Denne type af trauma udvikler sig ofte som et resultat af at opleve en voldsomt foruroligende hændelse selv, men kan også blive ansporet af at være vidne til sådan en hændelse. Eksempler på hændelser der kan fremkalde ’Stort T’-traumer er alvorlige ulykke, naturkatastrofer, voldeligt overfald eller dødsfald.

‘Lille t’ trauma

Trauma stammer ikke altid fra en tilsyneladende chokerende hændelse. Nogle gange er det små ting der har en dramatisk emotionel indflydelse-

Enkelte eksempler af ’lille t’ traumatiske hændelser er:

 • Afslutning af et venskab
 • Forældreskilsmisse
 • Mobning
 • Miste et job
 • Starte på en ny skole
 • Sørge over et kæledyr

Disse hændelser er nogle gange afvist af andre, da de ikke forstår de emotionelle konsekvenser for personen der oplever (eller vidner) hændelsen selv. Uheldigvis plejer dette at forværre det emotionelle efterspil for den involverede.

Komplekst Trauma

Et kompleks trauma kan inkludere både ’lille t’ og ’Store T’-traumer. Disse traumer er yderligere mærket som ’komplekse’ på grund af deres kontekst. Hændelserne der udløser komplekse traumer er ofte vedvarende, gentagende eller akkumuleret, og kan også opstå eksklusivt inden for bestemte forhold, i bestemte omgivelser eller specifikke udviklingsmæssige stadier.

Et par eksempler på kompleks trauma-fremkaldende hændelser er:

 • Misbrug i barndommen
 • Udnyttelse på arbejdspladsen
 • Gentagende være vidne til vold i hjemmet
 • Igangværende udstationering

Forholdet Mellem Afhængighed og Trauma

Forholdet mellem afhængighed og trauma er ubestrideligt. Når allerede eksisterende mekanismer udi at kunne klare sig fejler i at lindre den vedholdende, tilbagevendende angst og foruroligende tanker der nogle gange følger en emotionel turbulent oplevelse, tyer mange mennesker til stoffer og alkohol for at udfylde tomrummet. Hvis sundere måder til at kunne begå sig ikke bliver fundet, kan afhængighed af stoffer blive udviklet. Dette forhold eksisterer også omvendt. Dem der kæmper med afhængighed har større risiko for at blive udsat for trauma-fremkaldende oplevelser på grund af den naturlige ustabilitet i deres liv, hvilket skaber en ond cirkel.

Dem der undergår behandling for deres afhængighed uden også at gøre noget ved underliggende traumer, har en langt højere risiko for tilbagefald, da de kun ridser i overfladen af deres afhængighed. Dette efterlader dem i en sårbar position når de bliver konfronteret med en trauma-relateret udløsende faktor. Uden at have udviklet en sund måde at håndtere situationen på ved fraværet af deres specifikke rusmiddel, kan desperation fremkomme – og gamle tilbøjeligheder kan opstå som resultat. For at forhindre dette i at ske, er det essentielt at både afhængighed og dens samtidige trauma-relaterede udløsende faktor bliver behandlet i forening.

Effektiv Behandling af Trauma og Afhængighed: The Cabin Danmarks Integrative Fremgangsmåde

The Cabin Danmark håndterer både afhængighed og trauma på samme tid via en kombination af yderst effektive, holistiske behandlingsmetoder. Behandlingen inkluderer førende metoder for misbrugsbehandling samtidigt med de følgende teknikker:

 • Trauma Release Exercise (TRE) yoga bruger bevægelse – særligt rysten og vibration – til at gennemarbejde vanskelige minder. Denne metode udløser opbyggede muskelspændinger og guider gradvist kroppen tilbage til en afbalanceret tilstand.
 • Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) bidrager til den sunde efterbehandling af traumatiske minder ved at flytte dem ud af aktive, gentagende tankemønstre og ind i langtidslagringen. Dette bliver udført via bilaterale øjenbevægelser. Denne metode virker hurtigt: så lidt som otte sessioner har vist sig at være effektive for at forbedre PTSD symptomer.
 • Kognitiv adfærdsterapi (CBT) virker ved at ændre adfærd og tankemønstre der sikrer varige maladaptive håndteringsmekanismer og tilbøjelighed til afhængighed. The Cabin Danmark har udviklet en traumafokuseret CBT-model der integrerer genkendelse af udløsende faktorer og forventningsevner, såvel som alternative håndteringsmekanismer.

Vælg The Cabin Danmark for Samtidig Behandling af Afhængighed og Trauma

Det vestligt trænede og internationale anerkendte team hos The Cabin Danmark har et væld af erfaring i at navigere i det komplekse forhold mellem afhængighed og trauma. Dit behandlingsprogram vil blive udviklet af eksperter og skræddersyet til at håndtere din afhængighed og dit trauma på samme tid, hvilket giver dig den størst mulige chance for en stabil helbredelsesproces uden tilbagefald.

Hos The Cabin Danmark er dit privatliv vores prioritet. Vi forstår at din rejse til helbredelse er privat, og vi tager alle forholdsregler for at sikre at din identitet er holdt fortrolig.

Kontakt The Cabin Danmark i dag for at starte din helbredelsesproces på den rette måde.

Få Hjælp Nu

Kontakt os i dag for en uforpligtende evaluering, for at vurdere dine omstændigheder og hvordan vi kan hjælpe dig. Tag det første skridt for at få dit liv tilbage. Udfyld den korte formular i øverste højre hjørne af denne side, eller ring til os direkte på +45 25 94 44 22.

Ring Til Os Nu
+45 25 94 44 22

Download Vores Brochure